Bánh kem hình trụ màu trắng pha cam và dải hoa hồng đài cát