Bánh kem 2 tầng đẹp cho Demy – Diamond trẻ tuổi nhất Việt Nam

Kích thước 25 x 40 cm