Bánh kem socola viền dồng vàng trang trí trâu vàng cùng với sấp đô la